The Library of Congress >  Researchers >  Search Finding Aids  >  Muriel H. Parry map collection
ContainerContents
Series XIV: Japan (in transliterated Japanese) (continued)
Saga-shi kanko annaizu (continued)
[Saga-shi]: Saga-shi
Pictorial map in pamphlet, "How to see Saga". With color and black-and-white photos and text.
FOLDER 859 Mikawa Bay National Park
17 x 17 cm
[Nagoya-shi]: Aichi-ken Kanko Kyokai
Pictorial map in pamphlet of same name, "Kokutei koen Maikawawan." With black-and-white photos and one illustration.
FOLDER 860 Akan: 1954-nen, circa 1954
26 x 36 cm
Kushiro-shi:L Kushiro-shi Kanko Kyokai
Pictorial map with black-and- white photos and text on verso.
FOLDER 861 Shikotsu Toya Kokuritsu Koen to Niseko
35 x 37 cm
[Sapporo-shi]: Hokkaido
Pictorial map with color photos and text.
FOLDER 862 Hokkaido Iwamizawa City
27 x 38 cm
[Iwamizawa-shi]: Iwamizawa-shi Kanko Kumiai
Pictorial map with black-and-white inset and ancillary photos and text.
FOLDER 863 Aomori-ken zue, Towada Kokuritsu Koen
36 x 43 cm
[Aomori-shi]: Aomori-shi
Pictorial map with black-and-white photos and text. Map on verso, "Aomori shigaizu." Brochure titled, "Kanko to sangyo no Aomori."
FOLDER 864 National Park shikotsu Toya
27 x 26 cm
[sapporo-shi]: Shikotsu Toya Kokuritsu Koen Kanko Renraku Kyogikai, Sapporo Tetsudo Kanrikyoku
Pictorial map with with black-and-white photos and text.
FOLDER 865 Shodoshima kanko annai
39 x 54 cm
Kagawa-ken Shodo-gun Tonosho-cho: Shodoshima Jidosha Kabushiki Kaisha
Pictorial map with with black-and-white photos and text.
FOLDER 866 Kazokuzure higaeri rekurieishon: Tokyo chushin
41 x 35 cm
[Tokyo]: Nihon Kotsu Kosha
Tourist brochure
Pictorial map with four ancillary maps and text.
FOLDER 867 Gakunan onsengo no zu, Showa 29 [1954]
41 x 59 cm
Tokyo: Nihon Chizu Kabushiki Kaisha, Showa 28
saku, jiro
Pictorial map with black-and-white photos and text. Brochure, "Hakone, Atami, Yugawara."
FOLDER 868 Nikko Kinugawa: Nikko Kokuritsu Koen: rikurieshon gaido kankozu, Showa 29 [1954]
41 x 57 cm
Tokyo: Nihon Chizu Kabushiki Kaisha
Yoshio, Mori
Tourist brochure
Pictorial map with text on verso. 2 copies.
FOLDER 869 Shuyo seisanbutsu: fuken to no menseki hikaku, circa 1954
50 x 70 cm
[Sapporo-shi: Hokkaido Kohoka]
henshu Hokkaido Kohoka
Tourist brochure
Pictorial map with inset location map.
FOLDER 870 Kanko Aichi; Aichi-ken kandozu
54 x 76 cm
[Nagoya-shi]: Aichi-ken
Tourist brochure
Pictorial map with black-and-white and color inset photos.
FOLDER 871 Shinshu Nihon bunken chizu Miyagi-ken; Sendai-shi shuyobu chizu; Shiogama Matsushima fukin
52 x 36 cm
Miyagi-ken Chosak hen
Tourist brochure
Pictorial map with text and graphs on verso.

Contents List